- ชุดฝึกบินจำลอง ( Flight Simulation )
- ชุดทดลองอุโมงค์ลม ( Wind Tunnel )
- ชุดฝึกเครื่องยนต์ Jet Engine ( Jet Engine Trainer )
- ชุดฝึกระบบนำร่อง ( Navigation System )
- ชุดฝึกระบบไฟฟ้าของเครื่องบิน ( Electrical System )
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL