- ชุดทดลองแขนกลควบคุมด้วย Teach Pendant ( Stepper Motor Robot System )
- ชุดทดลองแขนกลควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ( Stepper Motor Robot System )
- ชุดทดลองแขนกลควบคุมด้วย Teach Pendant และคอมพิวเตอร์ ( Servo Robot System )
- ชุดทดลองเครื่องกลึง CNC ขนาดเล็ก ( CNC Lathe )
- ชุดทดลองเครื่องเจาะ CNC ขนาดเล็ก ( CNC Mill )
- ชุดทดลองเครื่องกลึง CNC ขนาดใหญ่ ( CNC Lathe )
- ชุดทดลองเครื่องเจาะ CNC ขนาดใหญ่ ( CNC Mill )
- ชุดทดลองเครื่องเจาะ CNC ไม้ตามเส้นทาง ( CNC Wood Router )
- ชุดทดลองเครื่องเจาะ CNC Gantry ( CNC Gantry Mill )
- ชุดทดลองเครื่องกลึง CNC ไม้ ( CNC Wood Lathe )
- ชุดทดลองระบบลำเลียง ( Manufacturing Conveyor System )
- ชุดทดลองระบบ FMS ( Flexible Manufacturing System )
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL