- ชุดสาธิตระบบทำความเย็น ( Refrigeration System Demonstrator )
- ชุดทดลองระบบทำความเย็น ( Refrigeration Training System )
- ชุดทดลองปั้มความร้อน ( Heat Pump Training System )
- ชุดทดลอง Air Handling / Energy Management Training System
- ชุดทดลอง Air Handling Training System
- ชุดทดลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ( Split-Type Air Conditioner Training System )
- ชุดทดลองระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม ( Industrial Refrigeration Training System )
- ชุดทดลองระบบแช่แข็ง ( Domestic Freezer Skills Trainer )
- ชุดทดลอง Heat Pump Skills Trainer
- ชุดทดลอง Beverage Cooler Skills Trainer
- ชุดทดลอง Dual Temperature Refrigerator Skills Trainer
- ชุดทดลอง Walk-In Cooler Skills Trainer
- ชุดทดลอง Air Conditioner Skills Trainer
- ชุดทดลอง Universal Refrigeration Trainer
- ชุดทดลอง Refrigeration Training System with Data Acquisition
- ชุดอุปกรณ์การชาร์จน้ำยา ( Refrigeration Charging Equipment )
- ชุดกักเก็บสารทำความเย็น ( Refrigerant Recovery Unit )
 
 
PROFILE    PRODUCTS    PROMOTION    NEWS    INQUIRY    CONTACT US    INTERNATIONAL